Συνεντεύξεις Υποψηφίων

Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των υποψηφίων φοιτητών του ΔΠΜΣ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, που καλούνται για την Συνέντευξη Επιλογής καθώς και το Πρόγραμμα των Συνεντεύξεων κατά επιστημονική περιοχή.

Λίστα Υποψηφίων για Συνέντευξη (αρχείο PDF)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

*Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για το ακ. έτος 2021-2022, θα ολοκληρωθεί έως τις 9/7/2021.
Όσοι προκριθούν στη 2η φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13/7/2021, διαδικτυακά.
Θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και για την ώρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.