Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΕΜΠ :

Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

Σκοπός :


Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα μελέτης, τόσο των φυσικών διαδικασιών όσο και των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, με τη χρήση των εργαλείων της σύγχρονης Μαθηματικής Επιστήμης.

Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα, τόσο των τεχνολογικών διαδικασιών όσο και των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απαιτεί την ουσιαστική συνεισφορά των εφαρμοσμένων Μαθηματικών και, ειδικότερα, των λεγομένων βιομηχανικών Μαθηματικών, κατά κύριο λόγο με τη μορφή της Μαθηματικής Προτυποποίησης και των Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Illustration of data analysis graph
numbers


Σήμερα είναι πλέον κοινή η αντίληψη ότι, πρωτοποριακό ρόλο μπορούν να παίξουν οι σύγχρονες θεωρήσεις των γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων, των ντετερμινιστικών και στοχαστικών προσεγγίσεων, των διακριτών τεχνικών, καθώς, τέλος, και των μαθηματικών εργαλείων του συνεχούς. Για την αξιοποίησή τους όμως απαιτείται συστηματική ανάπτυξη της βασικής έρευνας και εκτεταμένη εμπειρία (και ανάδραση) από την εφαρμογή των θεωρητικών αποτελεσμάτων στα αντίστοιχα προβλήματα.

Η Μαθηματική Προτυποποίηση αποτελεί σημαντικότατο κλάδο των θετικών, τεχνολογικών και  οικονομικών επιστημών.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική (ΜΠΣΤΧ) είναι να παράσχει στους σπουδαστές του υψηλού επιπέδου εφόδια από το χώρο της Μαθηματικής Επιστήμης και, ειδικότερα, από τις περιοχές της Μαθηματικής Ανάλυσης (Ντετερμινιστικής και Στοχαστικής), των Διαφορικών Εξισώσεων και Δυναμικών Συστημάτων, της Αριθμητικής Ανάλυσης, και της Στατιστικής. Εφόδια, τα οποία με την πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται ότι αποτελούν πλέον κοινό τόπο συνάντησης των τεχνικών Μαθηματικής Προτυποποίησης, τόσο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά συστήματα, όσο και στα βασικά φαινόμενα εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων.

Το ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρείς κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση των Τεχνολογιών Αιχμής
  • Κατεύθυνση των Μαθηματικών της Επιστήμης Δεδομένων
  • Κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Στόχο επίσης του ΔΠΜΣ ΜΠΣΤΧ -πέραν της κοινής μαθηματικής βάσης των τριών Κατευθύνσεων- αποτελεί και η διερεύνηση της δυνατότητας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθημάτων των τριών Κατευθύνσεων και η ενοποίηση μεθόδων και τεχνικών στην πορεία της Μαθηματικής Προτυποποίησης προβλημάτων στις περιοχές των Τεχνολογικών Αιχμής, της Επιστήμης Δεδομένων και των Χρηματοοικονομικών διαδικασιών και συστημάτων.

Διεθνοποίηση του Προγράμματος :

Το ΔΠΜΣ Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ με σκοπό τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ. Το έργο “Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου” (MIS 5161485) συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CALL FOR APPLICATIONS

CALL FOR APPLICATIONS FOR POSTGRADUATE STUDIES FOR THE ACADEMIC YEAR 2024-2025.more information in pdf file ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ. Π.Μ.Σ. «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και τη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025.Περισσότερα στο αρχείο ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ»

Την Παρασκευή 14/6 12:00-15:00 στο Αμφ. 3 της ΗΜΜΥ θα γίνει η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου «Μηχανική Μάθηση» ...

Ημερίδα Διεθνοποίησης Ξενόγλωσσων Π.Μ.Σ. Ε.Μ.Π.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οργανώνει και λειτουργεί είκοσι δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σε ενίσχυση της αποστολής του ιδρύματος, ...

Info Day on the NTUA International MSc Programs – Monday May 20th, 2024

The National Technical University of Athens offers twenty-two Interdepartmental Postgraduate Programmes, in support of the institution's mission, to promote science ...

3-ήμερο course για Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα 3-ήμερο course για Τεχνητή Νοημοσύνη “2024 HIAS Summer School in AI” προσφέρεται από το : Hellenic Institute of Advanced ...

Έντυπο Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Έντυπο Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Εργασίας (αρχείο doc) ...

Ανακοίνωση Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2024

Ανακοίνωση Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2024 (αρχείο pdf) ...

Αίτηση Εγγραφής / Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024

Αίτηση Εγγραφής / Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024 (αρχείο   doc) ...

Έντυπο Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Έντυπο Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Εργασίας (αρχείο.doc) ...

Αίτηση Εγγραφής / Δήλωσης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023-2024

Αίτηση Εγγραφής / Δήλωσης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023-2024. (αρχείο.doc) ...

Εγγραφές χειμερινού εξαμήνου 2024

Ανακοίνωση εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2024 (αρχείο.doc) ...

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024

Πρόγραμμα Σπουδών 2023-2024 (αρχείο .pdf) ...

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (αρχείο .pdf) ...

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξάμηνου 2021 (Aρχείο PDF) ...