Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ ΕΜΠ :

Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, μια έντονη ερευνητική δραστηριότητα μελέτης, τόσο των φυσικών διαδικασιών όσο και των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, με τη χρήση των εργαλείων της σύγχρονης Μαθηματικής Επιστήμης.

Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα, τόσο των τεχνολογικών διαδικασιών όσο και των βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απαιτεί την ουσιαστική συνεισφορά των εφαρμοσμένων Μαθηματικών και, ειδικότερα, των λεγομένων βιομηχανικών Μαθηματικών, κατά κύριο λόγο με τη μορφή της Μαθηματικής Προτυποποίησης και των Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Σήμερα είναι πλέον κοινή η αντίληψη ότι, πρωτοποριακό ρόλο μπορούν να παίξουν οι σύγχρονες θεωρήσεις των γραμμικών και μη-γραμμικών συστημάτων, των ντετερμινιστικών και στοχαστικών προσεγγίσεων, των διακριτών τεχνικών, καθώς, τέλος, και των μαθηματικών εργαλείων του συνεχούς. Για την αξιοποίησή τους όμως απαιτείται συστηματική ανάπτυξη της βασικής έρευνας και εκτεταμένη εμπειρία (και ανάδραση) από την εφαρμογή των θεωρητικών αποτελεσμάτων στα αντίστοιχα προβλήματα.

Η Μαθηματική Προτυποποίηση αποτελεί σημαντικότατο κλάδο των θετικών, τεχνολογικών και  οικονομικών επιστημών.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική (ΜΠΣΤΧ) είναι να παράσχει στους σπουδαστές του υψηλού επιπέδου εφόδια από το χώρο της Μαθηματικής Επιστήμης και, ειδικότερα, από τις περιοχές της Μαθηματικής Ανάλυσης (Ντετερμινιστικής και Στοχαστικής), των Διαφορικών Εξισώσεων και Δυναμικών Συστημάτων, της Αριθμητικής Ανάλυσης, και της Στατιστικής. Εφόδια, τα οποία με την πάροδο του χρόνου ολοένα και περισσότερο αποδεικνύεται ότι αποτελούν πλέον κοινό τόπο συνάντησης των τεχνικών Μαθηματικής Προτυποποίησης, τόσο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά συστήματα, όσο και στα βασικά φαινόμενα εξέλιξης των κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων.

Το ΔΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρείς κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση των Τεχνολογιών Αιχμής
  • Κατεύθυνση των Μαθηματικών της Επιστήμης Δεδομένων
  • Κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας

Στόχο επίσης του ΔΠΜΣ ΜΠΣΤΧ -πέραν της κοινής μαθηματικής βάσης των τριών Κατευθύνσεων- αποτελεί και η διερεύνηση της δυνατότητας ουσιαστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθημάτων των τριών Κατευθύνσεων και η ενοποίηση μεθόδων και τεχνικών στην πορεία της Μαθηματικής Προτυποποίησης προβλημάτων στις περιοχές των Τεχνολογικών Αιχμής, της Επιστήμης Δεδομένων και των Χρηματοοικονομικών διαδικασιών και συστημάτων.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρχείο .docx) ...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023 (Αρχείο .docx) ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις Αιτήσεις εγγραφής / δήλωσης μαθημάτων

Οι αιτήσεις εγγραφής / δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθούν από τις ...
Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023(Αρχείο .doc) ...
Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΔΠΜΣ

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 επιλέγονται για να φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική» οι ...
Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΠΥΡΩΝ

Σας ενημερώσουμε ότι οι πάπυροι των περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου του έτους 2020 είναι έτοιμοι, και μπορείτε να τους ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αρχείο .doc) ...
Διαβάστε περισσότερα