Συνεργαζόμενες Σχολές

Για το ΔΠΜΣ Μ.Π.Σ.Τ.Χ. η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ είναι η επισπεύδουσα σχολή και έχει την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, ενώ συνεργαζόμενες σχολές είναι:

Επίσης συμμετέχουν ως ανεξάρτητοι Διδάσκοντες καθηγητές και ερευνητές από τo Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το Χρηματιστήριο Αθηνών, Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και διακεκριμένοι επιστήμονες στελέχη συναφών Ελληνικών Επιχειρήσεων.