Γραμματεία του ΔΠΜΣ

Κύριο έργο της Γραμματείας του ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική» είναι η διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ και η εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, όπως οι εγγραφές, η καταχώρηση βαθμολογίας, η έκδοση πιστοποιητικών κ.λπ.

Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ παρέχεται από την κα Μαρίλια Κασσάπη.