Απόφοιτοι – MathTechFin Alumni

Το ΔΠΜΣ επιθυμεί να διατηρεί μια ζωντανή επαφή με τους αποφοίτους του, ώστε να τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις που οργανώνει (σεμινάρια, συμπόσια, επαγγελματικές ημερίδες, κλπ). Επίσης, έχει δημιουργηθεί από τους αποφοίτους μας το MathTechFin Alumni Network. Σκοπός της ομάδας είναι να συνδράμει τους/τις  αποφοίτους στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής ή/και ακαδημαϊκής διαδρομής τους, αλλά και στις όποιες αναζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του δικτύου και MathTechFin Alumnus, κο Κωνσταντίνο Στούρα:  kstouras(at)gmail.com.

Παρακαλούμε, λοιπόν, να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής (στα αγγλικά), με την ιδιαίτερη παραίνεση να κρατήσετε μια ζωντανή και δημιουργική σχέση με το ΔΠΜΣ και με την ομάδα MathTechFin Alumni των συναδέλφων σας.