ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΠΜΣ

Διευθύντρια

Σοφία Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Μέλη Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.)

Λαμπροπούλου Σοφία
Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ

Χαραλαμπόπουλος Αντώνης
Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Θεοδώρου Δώρος
Καθηγητής ΣΧΜ

Γλύτσης Ηλίας
Καθηγητής ΣΗΜΜΥ

Σπύρου Κων/νος
Καθηγητής ΣΝΜΜ

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)

Λαμπροπούλου Σοφία
Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ

Στεφανέας Πέτρος
Αν. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Καράντζαλος Κων/νος
Α. Καθηγητής ΣΑΤΜ

Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Καθηγητής ΣΧΜ

Γκούμας Γεώργιος
Αν. Καθηγητής ΣΗΜΜΥ