ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΟΥΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Νικ. Σταυρακάκης, Βασ. Ρόθος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. Παπανικολάου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: K. Χρυσαφίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρυσ. Καρώνη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

*ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Μιχαηλίδης, Κ. Κωνσταντάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

(* Από το ακ. έτος 2020 – 2021, το μάθημα «Οικονομετρία και Ανάλυση Χρονοσειρών» από τα μαθήματα κορμού μεταφέρεται στις κατευθύνσεις :
α) Μαθηματικά Επιστήμης Δεδομένων και
β) Χρηματοοικονομική Τεχνολογία.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σπ. Αργυρός, Γεωρ. Σμυρλής
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χαρ. Σαρίμβεης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Αξενίδης, Β. Κωνσταντούδης, Α. Προβατά , Ι. Κομίνης, Χ. Ευθυμιόπουλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Λουλάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Ψαρράκος, Κ. Χρυσαφίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Συμβώνης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Σταφυλοπάτης, Γ. Στάμου, Γ. Σιόλας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Γκούμας, Νεκτ. Κοζύρης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σπ. Αργυρός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κώστας Σπύρου, Ιωάν. Γεωργίου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΠΕΫΖΑΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MCMC
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. Φουσκάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΗ-ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΜΒΩΝ, ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σοφ. Λαμπροπούλου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKH EΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧEIΡΙΣΗ EΡΓΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. Κολέτσος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Προβατά , Σ. Παρασκευάς
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. Τσινιάς, Ιάσων Καραφύλλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. Φουσκάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Μαραγκός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: II

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάν. Κομίνης, Π. Παπαγιάννης, Κυρ. Χιτζανίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ηλίας Γλύτσης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κων. Μπελιμπασάκης, Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ & ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : Ε. Γεωργούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Θεοδώρου, Γ. Παπαδόπουλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Μπουντουβής, Μ. Καβουσανάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Κόκκορης, Β. Κωνσταντούδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Μαραγκός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάν. Κομίνης, Κυρ. Χιτζανίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δημ. Αργιαλάς, Βασ. Καραθανάση, Κων. Καράντζαλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Στεφανέας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Χρυσαφίνος , Ε. Καρατζάς
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Λουλάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. Μάγκλαρης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 1
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι , ΙΙ, ΙΙΙ, Εαρινό

ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (COUNTING COMPLEXITY)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Στάθης Ζάχος, Άρης Παγουρτζής
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι , Εαρινό

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:Άρης Παγουρτζής
Δώρα Σούλιου
Βασίλης Νάκος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι ,ΙΙ,  Εαρινό

ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΑΤΥΟΜΑΤΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΑ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : Στάθης Ζάχος, Πέτρος Ποτίκας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι, Εαρινό

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Λουλάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 9
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Ψαρράκος, Δ. Φουσκάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Μαραγκός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Συμβώνης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. Βερύκιος, Σ. Παρασκευάς
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 9
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. Φουσκάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρυσ. Καρώνη, Χρ. Κουκουβίνος, Κ. Δρόσου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΠΕΫΖΑΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ MCMC
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. Φουσκάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΗ-ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κων. Καράντζαλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρυσ. Καρώνη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΤΕΧΝΟΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Στεφανέας, Π. Τσιαβός, Θ. Καρούνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Λαμπροπούλου, Π. Ψαρράκος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
8
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΙΙ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Μ. Κλαπά
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
8
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Λουλάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Μιχαηλίδης, Κ. Κωνσταντάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. Μάγκλαρης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 1
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι , ΙΙ, ΙΙΙ, Εαρινό

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:Άρης Παγουρτζής
Δώρα Σούλιου
Βασίλης Νάκος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι ,ΙΙ,  Εαρινό

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙI: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Π.Γιαννάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
6
ΕΞΑΜΗΝΟ:
Ι

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
Β. Μπουφούνου, Σ. Τούντας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
6
ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΙΙΙ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ :
Π. Μιχαηλίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :
6
ΕΞΑΜΗΝΟ :
Ι

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ :
Α. Παπαπαντολέων
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :
8
ΕΞΑΜΗΝΟ :
ΙΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ :
Ιωάννης Πολυράκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :
6
ΕΞΑΜΗΝΟ :
Ι

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : 
Β. Παπανικολάου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 
8
ΕΞΑΜΗΝΟ :
ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
: Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Απόστολος Μιντζέλας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
: Ιωάννης Πολυράκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
:  6
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ :
Α. Χριστόπουλος, Ι. Κατσαμποξάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
:  6
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ :
Ιωάννης Λεβεντίδης, Ηρακλής Κόλλιας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
: Π. Μιχαηλίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
:  6
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
:
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ :
Χρυσ. Καρώνη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ
: ΙΙ

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ & ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : Ε. Γεωργούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Λουλάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Μιχαηλίδης, Κ. Κωνσταντάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Χρυσαφίνος , Ε. Καρατζάς
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. Μάγκλαρης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 1
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι , ΙΙ, ΙΙΙ, Εαρινό