Επαγγελματικές Διασυνδέσεις του ΔΠΜΣ

Βασική έγνοια για τη Διεύθυνση του ΔΠΜΣ από ιδρύσεως αποτέλεσε και αποτελεί η «επαγγελματική αποκατάσταση» των αποφοίτων. Με αυτό εννοούμε την ομαλή και επιτυχή μετάβαση των  αποφοίτων μας  στο επόμενο βήμα είτε αυτό αφορά τη συνέχιση των ακαδημαϊκών σπουδών τους είτε την ένταξη τους στην αγορά εργασίας στον Ελληνικό ή το διεθνή χώρο.   Πράγματι, οι μέχρι σήμερα απόφοιτες και απόφοιτοί μας έχουν επιδείξει από εξαιρετικές έως άριστες επιδόσεις και στις δύο κύριες διαδρομές της «επαγγελματικής τους  αποκατάστασης».

Η Διεύθυνση του ΔΠΜΣ, για την βελτιστοποίηση της απόδοσης αυτών των στόχων, έχει προβεί σε διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων μπορούν να αναφερθούν:

  • Οι σειρές διαλέξεων στα πλαίσια του «Σεμιναρίου Μαθηματικής Προτυποποίησης».
  • Οι πολυάριθμες ημερίδες, εσπερίδες, συνέδρια, συμπόσια, που έχουν οργανωθεί στα 18 χρόνια λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
  • Οι επαφές και οι συνεχώς ανοικτοί δίαυλοι με εταιρείες και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, που εμπίπτουν στο αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
  • Η συνεχής επαφή που υπάρχει με το πολυάριθμο πλέον σώμα των αποφοίτων μας. Κάποιες και κάποιοι από τις/τους οποίες/ους, μάλιστα, τώρα και χρόνια αποτελούν μέρος του διδακτικού προσωπικού του ΔΠΜΣ.

Κυρίως όμως, οι απόφοιτοί μας αποτελούν τους καλύτερους διαμεσολαβητές μεταξύ των μεταπτυχιακών μας και των εταιρειών ή οργανισμών, των οποίων αποτελούν τώρα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη, για την εύρεση κατάλληλης εργασίας. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί από τους αποφοίτους μας το MathTechFin Alumni Network, μέσω του οποίου οι φοιτητές μας μπορούν να αντλήσουν  πολλές πληροφορίες που θα τους/τις βοηθήσουν στα επόμενα βήματά τους.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες εταιρείες, οι οποίες εμπίπτουν στα γενικά ενδιαφέροντα των αποφοίτων μας, με τις οποίες το ΔΠΜΣ έχει οικοδομήσει πολύτιμες σχέσεις, τώρα και αρκετά χρόνια, και τις εμβαθύνει συνεχώς: