ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΦΕ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τηλ.: (+30) 210 772 4212
Email: chrysafinos@math.ntua.gr