ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Χριστόπουλος, Χ. Μπασδέκης, Ι. Κατσαμποξάκης

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...

Όσο η παρούσα σελίδα τελεί υπό κατασκευή, για πληροφορίες σχετικές με το μάθημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες.