ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΤΖΑΝΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΜΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών

Τηλ.: (+30) 210 772 3685
Email: kyriakos@central.ntua.gr