ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΜΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ρευστών

Τηλέφωνο: (+30) 210 772 1096 / (+30) 210 772 1098
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr