ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΜΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Τηλ.: (+30) 210 772 3598
Email: vournas@power.ece.ntua.gr