ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής

Τηλ.: (+30) 2810 394 220
Email: gts@physics.uoc.gr