Α. ΤΣΕΡΕΠΗ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Τηλ.: (+30) 210 650 3264
Email: atserepi@imel.demokritos.gr