ΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Τηλ.: (+30) 210 772 3157 / (+30) 210 772 3112
Email: doros@central.ntua.gr