ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΜΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τηλ.: (+30) 210 772 2508 / (+30) 210 772 2504
Email: andreas@cs.ntua.gr