ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΝΜΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών

Τηλ.: (+30) 210 772 1418
Email-1: k.spyrou@central.ntua.gr
Email-2: spyrou@deslab.ntua.gr