ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΙΜΒΕΗΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ.: (+30) 210 772 3237
Email-1: hsarimv@central.ntua.gr