ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Αργυρός, Β. Κανελλόπουλος, Δ. Απατσίδης

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...

Όσο η παρούσα σελίδα τελεί υπό κατασκευή, για πληροφορίες σχετικές με το μάθημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες.