Οδηγος Σπουδων

Ο οδηγός σπουδών του ΔΠΜΣ “Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία” είναι διαθέσιμος σε μορφή Acrobat Reader (pdf). Το μέγεθός του στη μορφή .pdf είναι 2,24 MΒ.