ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Τηλ.: (+30) 210 772 3241
Email: boudouvi@chemeng.ntua.gr