ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΝΜΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Τηλ.: (+30) 210 772 1061 / (+30) 210 772 1138
Email: kbel@fluid.mech.ntua.gr