ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 1ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Χρηματοοικονομικά
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Μιχαηλίδης

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Στοιχειώδης ανάλυση και θεωρία πιθανοτήτων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εργασία, ενδιάμεσο διαγώνισμα και τελική εξέταση.

ΣΚΟΠΟΣ

Να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία της γενικής ισορροπίας και του πλούτου των οικονομιών (welfare economics)Στοιχειώδης ανάλυση και θεωρία πιθανοτήτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέσεις προτίμησης και συναρτήσεις χρησιμότητας, θεωρία προτίμησης καταναλωτών, οικονομίες ανταλλαγής, οικονομίες παραγωγής, βελτιστοποίηση κατά Παρέτο και κιβώτιο Edgeworth, το μοντέλο των Arrow – Debreu - McKenzie, ύπαρξη και σταθερότητα των ανταγωνιστικών ισορροπιών, ο πυρήνας μιας οικονομίας, διοικητική αποκέντρωση και θεμελιώδη θεωρήματα ευημερίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] C. D. Aliprantis, D. J. Brown and O. Burkinshaw, Existence and Optimality of Competitive Equilibria, Springer-Verlag, Heidelberg and New York, 1990.
[2] Balasko, Foundations of the Theory of General Equilibrium, Academic press, 1986.
[3] G. Debreu, Theory of Value, Yale University Press, New Haven, CT, 1959.
[4] D. G. Luenberger, Microeconomic Theory, McGraw Hill, 1995
[5] A. Mas-Colell, M. D. Whinston and J. R. Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.
[6] H. R. Varian, Microeconomic Analysis, 3rd Edition, Norton Publishing Company, New York and London, 1984.