ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 2ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ε. Γογγολίδης, Γ. Κόκκορης, Β. Κωνσταντούδης, Α. Τσερέπη

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...

Όσο η παρούσα σελίδα τελεί υπό κατασκευή, για πληροφορίες σχετικές με το μάθημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες.