ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σπ. Αργυρός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΟΥΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Νικ. Σταυρακάκης, Βασ. Ρόθος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. Παπανικολάου, Ιωάν. Σπηλιώτης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρυσ. Καρώνη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Νικ. Σταυρακάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ίων Χρυσοβέργης, Σ. Βουτσινάς
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ανδρέας Μπουντουβής, Μιχ. Καβουσανάκης (ερευνητικός συνεργάτης)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κώστας Σπύρου, Ιωάν. Γεωργίου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΚΥΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (WAVELETS), ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γερ. Αθανασούλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χαρ. Σαρίμβεης, Παν. Πατρινός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σοφ. Λαμπροπούλου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Νεκτ. Κοζύρης, Γ. Γκούμας, Θεοδ. Γεροστάθης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Συμβώνης, Μιχ. Μπέκος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σπ. Αργυρός, Β. Κανελλόπουλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Τσιαβός, Θ. Καρούνος, Πέτρος Στεφανέας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Χρυσαφίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Αλμυράντης , Μ. Αξενίδης , Τ. Μπούντης , Α. Προβατά , Θ. Στούμπος , Γ. Τσιρώνης , Κ. Χιτζανίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. Τσινιάς, Ιάσων Καραφύλλης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Αργυρός, Β. Κανελλόπουλος, Δ. Απατσίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 9
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρυσ. Καρώνη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΛΙΚΑ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δώρος Θεοδώρου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ε. Γογγολίδης, Γ. Κόκκορης, Β. Κωνσταντούδης, Α. Τσερέπη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κων. Μπελιμπασάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κυρ. Χιτζανίδης, Ιωάν. Κομίνης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δημ. Αργιαλάς, Βασ. Καραθανάση
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κυρ. Χιτζανίδης, Ιωάν. Κομίνης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ηλίας Γλύτσης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. Βουρνάς
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Συμβώνης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Μαραγκός
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α.-Γ. Σταφυλοπάτης, Στέφ. Κόλλιας, Γ. Στάμου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Παν. Κακλής, Αντ. Γκίνη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Πέτρος Στεφανέας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρ. Κουκουβίνος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Ντόκας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Λεβεντίδης, Ηρακλής Κόλλιας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μιχάλης Λουλάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Τσιαβός, Θ. Καρούνος, Πέτρος Στεφανέας
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Μιχαηλίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Ρομπόλη
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΑΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Πολυράκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Πολυράκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μ. Λουλάκης, Δ. Φουσκάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Χριστόπουλος, Ι. Κατσαμποξάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αντ. Συμβώνης, Μιχ. Μπέκος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σπ. Αργυρός, Β. Κανελλόπουλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 8
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Σ. Αργυρός, Β. Κανελλόπουλος, Δ. Απατσίδης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Παπαπαντολέων
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Π. Μιχαηλίδης, Κ. Κωνσταντάκης
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. Ντόκας, Α. Χριστόπουλος
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: ΙΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χ. Νούνης, Λ. Σπανός, Βίβιαν Μπουφούνου
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6
ΕΞΑΜΗΝΟ: Ι