ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΜΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής

Τηλ.: (+30) 210 772 2360
Email: maragos@csNOSPAM.ntua.gr