ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΖΥΡΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΗΜΜΥ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τηλ.: (+30) 210 772 1531 / (+30) 210 772 4023 / (+30) 210 772 4133
Email-1: nkoziris@cslab.ece.ntua.gr