ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗΣ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΕΜΦΕ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Τομέας Μηχανικής

Τηλ.: (+30) 210 772 1690
Email: gkomin@central.ntua.gr