ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 6

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ηλίας Γλύτσης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Επιλογή κάποιου θέματος της Ηλεκτρο-οπτικής και παρουσίασή του τόσο σε γραπτή μορφή (70%) όσο και προφορικά (30%) με μιά ολιγόλεπτη (15 λεπτών) παρουσίαση.

ΣΚΟΠΟΣ

Η κατανόηση της παραγωγής, της διάδοσης, και της διαμόρφωσης της οπτικής ακτινοβολίας και η χρησιμποποίησή της στην μετάδοση πληροφορίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επανάληψη Αρχών Ηλεκτρομαγνητισμού Μιγαδικές Συναρτήσεις σε Πεδία- Φάσορες Ενέργεια και Ισχύς σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Διάδοση Κυμάτων σε Ισότροπα Υλικά . Διάδοση Κυμάτων σε Κρυστάλλους

Διάδοση Ακτίνων και Δεσμών Κυματοδηγός Φακών Διάδοση Ακτίνων μεταξύ Καθρεφτών Πίνακες ABCD Ακτίνες σε Υλικά με Ιδιότητες Φακών Εξίσωση Κύματος σε Υλικά με Δείκτη Διάθλασης Δευτέρου Βαθμού Γκαουσιανή Δέσμη σε Ομογενές Υλικό Γκαουσιανή Δέσμη σε Υλικό με Ιδιότητες Φακών Γκαουσιανή έσμη σε Κυματοδηγό Φακών Γκαουσιανές Δέσμες Υψηλής Τάξης σε Ομογενές Υλικό

Οπτικοί Συντονιστές Fabry-Perot Συντονιστής Fabry-Perot Συντονιστές σαν Αναλυτές Οπτικού Φάσματος Οπτικοί Συντονιστές με Σφαιρικούς Καθρέπτες Κριτήρια Σταθερότητας Ρυθμού Ρυθμοί σε Γενικευμένους Συντονιστές Συχνότητες Συντονισμού σε Οπτικούς Συντονιστές Απώλειες σε Οπτικούς Συντονιστές

Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας με Ατομικά Συστήματα Αυθόρμητη Μετάβαση μεταξύ Ατομικών Ενεργειακών Θέσεων Ομογενής και Μη-ομογενής Ενεργειακή Διεύρυνση Επαγώμενες Μεταβάσεις – Συντελεστές Einstein Συνάρτηση Φασματικής Απόκρισης Απορρόφηση και Ενίσχυση Μοντέλο Ηλεκτρονικού Ταλαντωτή για Ατομικές Μεταβάσεις Κορεσμός Κέρδους σε Ομογενή Υλικά Κορεσμός Κέρδους σε Μη-Ομογενή Υλικά Θεωρία της ταλάντωσης του λέϊζερ (Theory of Laser Oscillation) Fabry-Perot λέιζερ Συχνότητα Ταλάντωσης Συνθήκη Κατωφλίου και Συνθήκη Σταθερής Λειτουργίας Λέϊζερ τριών και τεσσάρων Ενεργειακών Θέσεων Ισχύς σε Λέϊζερ

Δυναμική Συμπεριφορά των Λέιζερ Πολυρρυθμική Λειτουργία και Κλείδωμα Ρυθμών Λέϊζερ Γιγαντιαίου Παλμού Κορεσμένοι Απορροφητές και Ενισχυτές

Ορισμένα Συστήματα ΛέΙζερ Τροφοδοσία και Αποδοτικότητα Λέϊζερ Λέϊζερ Ρουμπινίου Nd-YAG Λέϊζερ Λέϊζερ Νεοδυμίου-Γυαλιού Λέϊζερ Ηλίου-Νέου Λέϊζερ Διοξειδίου του Άνθρακα ΛέΪζερ Αργού Excimer Lasers Ευρύ Φασματικό Κέρδος – Οργανικά Λέϊζερς

Λέϊζερ Ημιαγωγών Πληθυσμοί σε Λέϊζερ Ημιαγωγών Επανάληψη Στοιχειώδους Θεωρίας των Ημιαγωγών Πιθανότητα Πλήρωσης Ενεργειακής Θέσης Οπτική Απορρόφηση και Κέρδος σε Ημιαγωγό Επανάληψη Θεωρίας Επαφής και Ετεροεπαφής Λέϊζερ Διόδων Κβαντικά Φαινόμενα Διαμόρφωση Λέϊζερ Ημιαγωγών

Ηλεκτρο-οπτική Διαμόρφωση Ακτίνων Λέϊζερ Ηλεκτρο-οπτικό Φαινόμενα και Διπλοθλαστικότητα Ηλεκτρο-οπτική Επιβράνδυση Ηλεκτρο-οπτική Διαμόρφωση Πλάτους Φασική Διαμόρφωση του Φωτός Ηλεκτρο-οπτικοί Διαμορφωτές Ηλεκτρο-οπτική Απόκλιση Δέσμης

Αλληλεπίδραση Φωτός και Ήχου Σκέδαση του Φωτός από Ήχο Περίθλαση Bragg του Φωτός από Ακουστικά Κύματα Απόκλιση Φωτεινής Δέσμης από Ηχητικά Κύματα

Εφαρμογές των Λέϊζερς Παράδειγμα- Ολογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J. T. Verdeyen, “Laser Electronics,” 3rd edition, Prentice Hall, 1995
Yariv, “Optical Electronics in Modern Communications,” 5th edition, Oxford University Press 1997
H. A. Haus, “Waves and Fields in Optoelectronics,” Prentice Hall, 1984. (TA1750.H38 1984)
Yariv and P. Yeh, “Optical Waves in Crystals,” Wiley-Interscience, 1983. (TA1677.Y37 1983).