Ε. ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Τηλ.: (+30) 210 650 3237
Email: evgog@imel.demokritos.gr