ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΝΜΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας

Τηλ.: (+30) 210 772 2716
Email: georgiou@central.ntua.gr