ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: 3ο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνολογίες Αιχμής
ΠΙΣΤΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 7

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Γ. Αλμυράντης , Μ. Αξενίδης , Τ. Μπούντης , Α. Προβατά , Θ. Στούμπος , Γ. Τσιρώνης , Κ. Χιτζανίδης

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...

Όσο η παρούσα σελίδα τελεί υπό κατασκευή, για πληροφορίες σχετικές με το μάθημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες.