Ειδικη Διατμηματικη Επιτροπη (ΕΔΕ)

Μελη ΕΔΕ


Σπύρος Αργυρός
Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Ιωάννης Πολυράκης
Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Νικόλαος Σταυρακάκης
Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Χρυσηίς Καρώνη
Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ

Κυριάκος Χιτζανίδης
Καθηγητής ΣΗΜΜΥ

Νεκτάριος Κοζύρης
Καθηγητής ΣΗΜΜΥ

Δώρος Θεοδώρου
Καθηγητής ΣΧΜ

Ανδρέας Μπουντουβής
Καθηγητής ΣΧΜ

Γεράσιμος Αθανασούλης
Καθηγητής ΣΝΜΜ

Αναπληρωματικα Μελη ΕΔΕ


Σοφία Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια ΣΕΜΦΕ

Ιωάννης Κολέτσος
Επ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Ιάσων Καραφύλλης
Επ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Μιχάλης Λουλάκης
Επ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ

Ηλίας Γλύτσης
Καθηγητής ΣΗΜΜΥ

Στέφανος Κόλλιας
Καθηγητής ΣΗΜΜΥ

Κώστας Σπύρου
Αν. Καθηγητής ΣΝΜΜ

Χαράλαμπος Σαρίμβεης
Καθηγητής ΣΧΜ