ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΝΜΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής

Τηλέφωνο: (+30) 210 772 1136 / (+30) 210 772 1137
Email: mathan@central.ntua.gr