ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΙΑΛΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΤΜ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εθνικό Μεταόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

Τηλ.: (+30) 210 772 2595
Email: argialas@central.ntua.gr