Αιτηση Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος - Φορμα Συστατικης Επιστολης

Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 θα γίνονται δεκτές Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή τις ώρες 11:00 - 13:00 π.μ. στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΔΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ σε ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και στα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», που στεγάζεται στον 1ο Όροφο του Νέου Κτηρίου της ΣΕΜΦΕ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ.Κ. 157 80, ΑΘΗΝΑ.

Επίσης οι φάκελοι των υποψηφίων μπορούν να αποστέλλονται και με ταχυδρομίο στην παραπάνω διεύθυνση. Όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα βασικά στοιχεία του φακέλου-δηλαδή την αίτησή τους, το βιογραφικό, το πιστοποιητικό της αναλυτικής βαθμολογίας, και ότι άλλο θεωρούν πολύ σημαντικό- και το αποδεικτικό της ταχυδρομικής αποστολής (για όσους εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία), στον Διευθυντή του Προγράμματος (διεύθυνση: nikolas@central.ntua.gr) με κοινοποίηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (διεύθυνση: mkassapi@mail.ntua.gr)

Το ΔΠΜΣ, χωρίς να απορρίπτει και όποια άλλη, προτιμά τη Συστατική Επιστολή στη μορφή που παρατίθεται στη συνέχεια (ενότητα Downloads).