Ακαδημαϊκο Ημερολογιο

Α' Εκπαιδευτικη Περιοδος

Έναρξη Μαθημάτων Α' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Λήξη Μαθημάτων A' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Έναρξη Εξετάσεων Α' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λήξη Εξετάσεων A' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Β' Εκπαιδευτικη Περιοδος

Έναρξη Μαθημάτων Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Λήξη Μαθημάτων Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 22 ΜΑΙΟΥ 2015

Έναρξη Εξετάσεων Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 25 ΜΑΙΟΥ 2015

Λήξη Εξετάσεων Β' Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015: 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες :

ΑΝΑΘΕΣΗ–ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Οι Εξεταστικές Περίοδοι για τις Μεταπτυχιακές Εργασίες είναι οι ακόλουθες: Περίοδος Οκτωβρίου: 1/10/14 έως 25/10/14 με κατάθεση βαθμολογίας μέχρι 30/10/14, Περίοδος Φεβρουαρίου: 10/2/15 έως 28/2/15 με κατάθεση βαθμολογίας μέχρι 06/03/15, Περίοδος Ιουνίου 1/6/15 έως 30/06/15 με κατάθεση βαθμολογίας μέχρι 03/07/15.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μ.Φ. ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.:

Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο των Προσκλήσεων για υποβολή υποψηφιοτήτων Μ.Φ. από το Μάιο 2015 μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2015. Κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Μ.Φ. μέσα στο 3ο Δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2015 και άμεση έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής Μ.Φ προ της 26ης Σεπτεμβρίου 2015.

ΑΡΓΙΕΣ:

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έχουμε τις ακόλουθες αργίες, κατά τις οποίες δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις: την 28η Οκτωβρίου, την 17η Νοεμβρίου, τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, (23.12 - 6.1), την 30η Ιανουαρίου, την 23η Φεβρουαρίου Καθαρή Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, τις διακοπές του Πάσχα (Μεγάλη Δευτέρα 6/4/15 έως Κυριακή του Θωμά 19/4/15), την Πρωτομαγιά, την 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος.

Στις Γενικές Ανακοινώσεις του ΔΠΜΣ μπορείτε να πληροφορηθείτε τυχόν αλλαγές του Ωρολογίου Προγράμματος κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους.